Bob Forslund bakgrund
Jag är vad man säger en autodidakt, “uppvuxen bland spånor” i min fars mekaniska verkstad.Efter studentexamen for jag till England där jag genomgick Jaguars mekanikerskola vid fabriken i Coventry. !959 erhöll jag mitt certifikat. Jag fortsatte jobba på den mekaniska verkstaden, där jag sysslade med alla förekommande arbeten, vilket gav en mycket god all-round utbildning och yrkeserfarenhet. Mot slutet av 60-talet var jag teknisk chef i ett tyskt hydraulikföretag.

1972 erbjöds jag ett jobb som tekisk försäljningschef vid dotterbolaget till ett amerikanskt maskinföretag i Bryssel. Förutom försäljningsarbetet hade jag nöjet att få lära tysk-, fransk- och svensktalande kunder grunderna i NC-programmering. Det blev även många resor till moderbolaget i USA.

1975 fick jag ånyo ett erbjudande om ett intressant jobb. Denna gång i Tyskland, så dit ställde familjen kosan, närmare bestämt till Hemsbach straxt norr om Heidelberg.Där blev jag ansvarig för den externa engineeringverksamheten hos Coromant Engineering GmbH, ett dotterbolag till Sandvik AB. Under mer än åtta år reste jag åtskilliga varv jorden runt, som produktionsspecialist inom flyg-, bil- och oljeindustrin.
 
Jag ledde ett flertal projekt i USA hos bl.a. Boeing, Cummins, GM, Baker Oil och Trane. Detta varvades med projekt i Japan, Korea, Kina, Sydamerika, Sovjetunionen och Australien, förutom projekt på närmare håll, i Europa.

1983 kom jag via ett FMS-projekt inom flygindustrin för första gången i kontakt med RFID-tekniken - och där blev jag fast. Allt sedan dess har jag helhjärtat ägnat mig åt RFID och det har under de gångna 30 åren blivit åtskilliga projekt som har genomförts. Ett spännande sådant var en installatiion i ett fängelsetvätteri i Australien.
Bob Forslund
med
Golden Tag Award 
Tillbaka till Om oss