AMC HB
Grundläggande RFID kurser
 
Det finns några områden där bristen på kompetent personal har visat sig hämma tillväxten. Trots att RFID-tekniken har funnits i betydligt mer än fyra decennier, så hör den till det applikationsfält, som inte kunnat expandera i den takt man förväntat sig. En del har naturligtvis varit kostnadsrelaterat, men nu när speciellt tagpriserna har nått ett mycket bra pris/prestanda-förhållande, så bromsas utvecklingen till stor del av bristen på RFID-kompetens.
 
Naturligtvis är det inte meningen att er personal ska dyka ner på djupet och utbilda sig till veritabla RFID-specialister - ni ska troligtvis inte börja bygga RFID-utrustning. Nej, det viktiga är att man får en viss grundläggande förståelse för RFID-tekniken, dess möjligheter, men även dess begränsningar.
 
Har man dessa grundläggande kunskaper, kan man lära sig att skilja på vettig och användbar information och förkasta de fantasirapporter, som ibland förekommer i press eller på internet.
 
Baserat på erfarenheter, som vunnits under mer än 30 års arbete med RFID, utarbetar vi individuellt kursmaterial, som ska ge er personal just de grundläggande kunskaper i RFID-teknik, som vi anser att den behöver för att kunna bedöma om och hur och var RFID vore något för ert företag att titta närmare på.
 
Kurserna består av en heldag hos er, uppdelad på en blandning av teori och praktik. Vi behandlar RFID-system inom de vanligaste frekvenserna LF, HF och UHF. Teorin blandas med praktiska laborationer, där deltagarna själva får "leka" med utrustningen, för att få en känsla för teknikens möjligheter och svagheter. Tillfälle ges till att jämföra de olika systemen och se olika för- och nackdelar. Frågan är alltid fri och tack vare den otvugna stämningen, känner sig ingen för blyg att ställa dem. Den som inget frågar får inget veta.
 
Vänta inte med att förstärka ditt företags kompetensvivå inom RFID-teknikens område.

Kontakta oss redan idag för närmare information!
 
Tillbaka till Konsulttjänster