Det förekommer en mängd information i media rörande RFID. Tyvärr kan man finna en hel del artiklar, som uppvisar ganska grova överdrifter. Detta kan leda till att kunderna misstolkar informationen, vad RFID-tekniken egentligen kan användas till.
 
Det finns inget djur, soma heter “ull-mjölk-gris” och som ger oss allt. Lika lite kan RFID bli ett universalmedel, som löser alla våra problem.
Med vår stora erfarenhet från en mångfald av olika RFID-installationer i Europa vill vi bidra till att skingra dimman och ge er en klarare bild av RFID-teknologins mögligheter.

Det kan ofta vara värdefullt att konsultera ett utomstående “öga”, som inte är fast i de vardagliga arbetsuppgifterna och rutinerna. Tack vare vår erfarenhet från såväl industriell produktion, som RFID applikation, har vi kunnat lösa många komplicerade uppgifter inom bl.a:
AMC HB
har mer än 30 års praktisk RFID-erfarenhet!
• produktion
• lagerhantering
• transport
• produktmärkning
Info om Bob Forslund
SSAB
Media Planet-01
Media Planet-02
RFID Journal USA
RFID Nordic
AMC HB i pressen